נדיב תעשיות ציפוי וטיפול במתכות בע"מ

המחלקה כוללת עובדים מנוסים ומוסמכים למגוון סוגי הרכבות : קשיחים, קינסרטים, סמרור ויכולות נוספות בהדבקות והכללות למוצרים שונים ורבים כתלות בדרישות הלקוח.

h
h
h