נדיב תעשיות ציפוי וטיפול במתכות בע"מ

החברה מוסמכת לביצוע בדיקות סדקים בטכנולוגיית נוזל חודר.
ביצוע בדיקות לפריטים מתחום התעופה והביטחון, לחברות כגון: אלביט, תעשיה אווירית ורפא"ל.

h